Optimale veiligheid
Rond uw propaaninstallatie

Neem contact op

Altijd energie, altijd veilig

Propaan is een bijzonder product met enkele specifieke veiligheidsregels. Als deze eenvoudige regels worden toegepast, dan is het gebruik zeer veilig, vergelijkbaar met het gebruik van aardgas.

Veiligheid heeft topprioriteit bij Primagaz. Wij zorgen voor de juiste plaatsing en aansluiting en we onderhouden uw propaantank op de juiste manier, zodat deze altijd voldoet aan de wet- en regelgeving. 

Onze monteurs zijn hiervoor speciaal opgeleid en het onderhoudssysteem wordt jaarlijks geaccrediteerd door Lloyds. Ook u kunt, en moet, bijdragen aan de veiligheid rondom uw propaangasinstallatie. Op deze pagina leest u hoe u dat doet.

Primagaz garandeert een veilige installatie van uw tank

Stevige tanks en strikte veiligheidsregels

Primagaz levert, installeert en beheert zelf alle propaantanks. De voorgeschreven veiligheidsafstanden en onderhoudsschema’s worden hierbij uiteraard gerespecteerd. Indien nodig werken wij met erkende propaangasinstallateurs. 

Bij de plaatsing van een gastank moet rekening worden gehouden met de voorgeschreven veiligheidsafstanden. Deze afstanden zijn bedoeld om de tank te beschermen tegen invloeden van buitenaf, zoals een woningbrand. Deze afstanden zijn vastgelegd in de PGS 19

Meestal voldoet een afstand van 5 meter tot de woning of het gebouw en tot de erfgrens. Vóór plaatsing zal de exacte afstand bepaald worden aan de hand van de in de PGS 19 vermelde richtlijnen. Onze gasadviseurs adviseren u altijd over een correcte plaatsing.

 

Interesse in (bio)propaan?

Onze gasadviseur licht u met plezier, en geheel vrijblijvend, de mogelijkheden en voordelen van propaan toe.

Gaslek

Vermoedt u een gaslek of is er brand in de buurt van uw tank?

Onderneem de volgende stappen:

Vermoedt u een kleine lekkage? Dan kunt u met zeepwater controleren of er gas ontsnapt. Het ontstaan van zeepbellen, duidt op een lekkage. Neem contact op met Primagaz via 0800 0137. 
Bij grote lekkages:
  • Sluit, indien mogelijk, de hoofdkraan op de tank.
  • Evacueer iedereen in de omgeving.
  • Voorkom vonken en vuur in de gevarenzone. Indien mogelijk, raden wij u aan om alle ontstekingsbronnen en/of hittebronnen te verwijderen of neutraliseren. Voorkom het starten of gebruik van motorvoertuigen en sluit de elektriciteit af door middel van de hoofd-/groepenschakelaar die buiten de gevarenzone werd geplaatst.
  • Waarschuw Primagaz via 0800 0137.
  • Repareer nooit zelf een defecte afsluiter of een ander onderdeel. Het gebruik van gereedschap heeft als risico dat er vonken ontstaan of dat de lekkage onbedoeld verergerd wordt. 

Maatregelen te nemen bij brand:

  • Probeer een beginnende brand te blussen.
  • Bij verhitting van het propaanreservoir: koel met waternevel.
  • Is er sprake van een uitbreidende brand rondom het propaanpeservoir die niet snel geblust kan worden? Evacueer dan iedereen in de omgeving.
  • Waarschuw de brandweer (112) en Primagaz (0800 0137).
  • Blus brandend gas nooit als de gastoevoer naar het lek niet kan worden afgesloten. 

Propaan drijft mee met de wind. Hou dus rekening met de windrichting, zowel voor je eigen veiligheid als voor het waarschuwen en evacueren van buurtbewoners.