Primagaz heeft een maatschappelijke taak als brandstofleverancier en zal voor u klaar staan. Hierbij stellen we de veiligheid en gezondheid van klanten en collega’s voorop. Lees meer over ons beleid en de mogelijke impact naar aanleiding van het Corona-virus.

Gastanks - klant worden
Vind een antwoord op uw vraag:

Niet alle tanks zijn geheel gelijk. Daarom neemt Primagaz voorafgaand aan de plaatsing contact met u op. Als Primagaz van tevoren weet welke gastank u momenteel heeft staan, dan zorgt Primagaz voor een passende aansluiting van het installatiewerk op de propaangastank van Primagaz. Lees hier meer over het veranderen van leverancier

 
 

Bijna alle producenten van branders voor centrale verwarming leveren deze branders ook voor propaangas. Het is dus perfect mogelijk om uw CV te laten werken op propaangas. Primagaz biedt specifiek hiervoor gastanks aan in verschillende formaten. Dit heeft 2 belangrijke voordelen:

 • U beschikt over voldoende energie voor een voldoende lange periode.
 • Wij kunnen u een aanzienlijke hoeveelheid propaan leveren en u zodoende zeer goede voorwaarden aanbieden, competitief geprijsd ten opzichte van andere energieën zoals aardgas en gasolie.
 
 

Bij de plaatsing van een propaanreservoir moet rekening worden gehouden met bepaalde veiligheidsafstanden. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de afstanden die gerespecteerd moeten worden met betrekking tot het propaanreservoir. Bij vragen kan u natuurlijk altijd terecht bij onze Customer Service.

 

Soort object

Afstand (m)

a.

Reservoir met brandbare vloeistoffen (vlampunt ≤ 60 °C) zonder gronddekking

 

De afstand tot aan de 10 (of 35) kW/m2 contour.1

b.

Reservoir met brandbare vloeistoffen (vlampunt ≤ 60 °C) zonder gronddekking incl. een brandmuur tussen reservoir en propaanreservoir

 

3 m

c.

Reservoirs met brandbare vloeistoffen (vlampunt > 60 °C) zonder gronddekking.

 

3 m

d.

Reservoir met brandbare vloeistoffen met gronddekking.

Helft van de diameter, met een minimum van 1 m.

 

e.

Reservoir met tot vloeistof verdichte brandbare gassen zonder brandbescherming.2

 

5 m

f.

Brandgevaarlijk materiaal en objecten binnen de erfscheiding of inrichtingsgrens (zoals woningen, brandbare opslagen, brandbare gebouwen enz.)

 

De afstand tot aan de 10 (of 35) kW/m2 contour.1

g.

Brandgevaarlijk materiaal en objecten binnen de erfscheiding of inrichtingsgrens (zoals woningen, brandbare opslagen, brandbare gebouwen enz.) incl. een brandmuur tussen materiaal/objecten en propaanreservoir

 

3 m

h.

Erfscheiding of inrichtingsgrens3, 4

 

5 m

i.

Erfscheiding of inrichtingsgrens incl. brandmuur tussen erfscheiding/inrichtingsgrens en propaanreservoir

 

3 m

j.

Kelderopeningen, straatkolken en aanzuigopeningen van ventilatiesystemen op < 1,5 m boven het maaiveld.

5 m

k.

Open vuur en geen kans op het optreden van vliegvuur Indien de kans op het optreden van vliegvuur aanwezig is.

5 m

15 m

 1. De bepaling van deze afstand is beschreven in de PGS 19.
 2. Deze afstand geldt alleen voor twee propaanreservoirs met een inhoud kleiner dan 13 m3 (en afname in gasfase) die onder het activiteitenbesluit vallen. Voor grotere tanks dient de afstand tot aan de 10 (of 35) kW/m2 contour te worden aangehouden. De bepaling van deze afstand is beschreven in de PGS 19.
 3. Een kortere afstand is toegelaten als zich aan de andere zijde van de erfscheiding alleen openbaar water of grond met agrarische bestemming bevindt.
 4. Indien twee of meer buren gebruik maken van één propaanreservoir vervalt de afstand totde erfafscheiding tussen de buren.
 
 

Om een actueel inzicht te krijgen van welke wet- en regelgeving van toepassing is voor uw propaantank, kan u gebruikmaken van de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) van de rijksoverheid. Met de AIM kan u:

 • Checken of een vergunning of melding nodig is
 • Inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen.
 • Online een melding Activiteitenbesluit indiene.

Het indienen van een melding Activiteitenbesluit is voldoende wanneer:

 • Het gaat om maximaal twee tanks.
 • De tanks elk een inhoud hebben van maximaal 13 m3.
 • Propaan alleen als gas wordt onttrokken (behalve bij leegmaken voor verplaatsen).

Voor alle andere situaties geldt een vergunningplicht. Deze dient aangevraagd te worden via het Omgevingsloket Online (OLO).

Indien u als particulier of als bedrijf gebruik maakt van de overstapservice van Primagaz, waarschuwt Primagaz uw huidige propaangasleverancier dat de gastank opgehaald moet worden. Primagaz koppelt de huidige gastank los en plaatst de nieuwe tank van Primagaz.

Uw huidige leverancier is verantwoordelijk voor het ophalen en afvoeren van de ‘oude’ tank. Primagaz zorgt dat de ‘oude tank’ op minimaal vijf meter (wettelijke minimum afstand) van de nieuw geplaatste Primagaz-tank komt te staan, totdat uw huidige leverancier de oude tank komt ophalen.

Als u geen gebruik wenst te maken van de overstapservice van Primagaz, bent u zelf verantwoordelijk voor het contact met uw huidige leverancier, opdat deze de oude propaangastank komt ophalen.

 
 

De tank tot en met de dampafnamekraan blijft eigendom van Primagaz, oftewel: het gedeelte van de propaangasinstallatie waar de ‘druk’ ongereguleerd is. U als gebruiker huurt de tank van ons. De kosten voor onderhoud en reparatie aan de gehuurde propaantank nemen wij daarom voor onze rekening. Lees hier meer over de service die u van ons kunt verwachten als Primagaz-klant

 
 

De buitenleidingen, tankregelaar en huisregelaar zijn eigendom van de gebruiker. De buitenleiding begint bij de uitgang van de dampafnamekraan en loopt tot aan de woning (de opstal). Kosten voor onderhoud en reparatie aan de buiteninstallatie zijn voor rekening van de gebruiker.

Ook de binneninstallatie is eigendom van de gebruiker. De kosten voor installatie, onderhoud en reparatie van de binneninstallatie zijn dus voor rekening van de gebruiker.

Lees hier meer over de service die u kunt verwachten als Primagaz-klant

 
 

Primagaz adviseert om het aanwezige propaangas in uw huidige gastank zoveel mogelijk te gebruiken. Hoe lager de gasinhoud van de huidige tank is, hoe makkelijker de tankwissel zal verlopen.

Propaangas dat bij de tankwissel nog in de huidige tank zit, gaat verloren. Primagaz zorgt altijd voor een veilige afkoppeling van uw huidige tank, ongeacht de hoeveelheid resterend propaangas. Lees hier meer over de service die u van ons kunt verwachten als u overstapt naar Primagaz als particulier of als bedrijf

 
 
 
 

De levertermijn van uw nieuwe propaangastank is afhankelijk van de looptijd van het contract bij uw huidige leverancier. Enkele dagen na de ondertekening van uw nieuwe contract bij Primagaz, nemen we contact met u op om een afspraak in te plannen voor de levering en plaatsing van uw nieuwe gastank. Indien u contractvrij bent, hanteert Primagaz een gemiddelde levertermijn van 14 dagen.

Afhankelijk van de grootte van de propaangastank en de toepassing wordt de tank na 12 jaar vervangen door een volledig gereviseerd exemplaar.

Is uw gastank toe aan vervanging? Dan hoeft u niets te doen. Primagaz informeert u hier van tevoren over. Het omruilen gebeurt over het algemeen op één dag. Primagaz zorgt ervoor dat de inhoud van de huidige propaantank overgezet wordt naar de nieuwe gastank. Het verwarmingssysteem wordt zo snel mogelijk weer ingeschakeld. Om de ruil zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, komt onze tankwagen dezelfde dag nog langs om de nieuwe tank verder af te vullen.

Hier vindt u de belangrijkste veiligheidsvoorschriften t.a.v. de opslag en het gebruik van een propaangasinstallatie. Primagaz adviseert u nadrukkelijk kennis te nemen van alle voorschriften (deze staan in de installatiemap) en deze te allen tijde op te volgen. Dit voor uw eigen veiligheid.

 • Maak u vertrouwd met de uitvoering, uitrustingsdelen en toebehoren van de propaangastank. Mocht u vragen hebben, dan kan u altijd contact opnemen met Primagaz op telefoonnummer 0800-0137.
 • Laat in geen geval kinderen of ondeskundigen toe tot de propaangastank.
 • Identificatielabels, de conformiteitplaat en de stempelplaat mogen niet worden verwijderd, gewijzigd of beschadigd.
 • Bij het vermoeden van een lekkage dient u verdachte delen van de propaangastank met zeepwater te controleren (NOOIT met vuur!): het ontstaan van zeepbellen, markeert een lekkage.
 
 

Bij technische problemen kunt u Primagaz het beste telefonisch contacteren. Op die manier kunnen we u zo snel mogelijk verder helpen. U belt hiervoor naar 0800 0137.

Nee, als de plaats waar de tank moet worden geplaatst bereikbaar is zonder dat u thuis bent, is dat helemaal prima. Primagaz plaatst de tank zorgvuldig!

Als de tankplaats echter niet bereikbaar is, bijvoorbeeld een afgesloten poort, dan dient u wel aanwezig te zijn om onze collega’s toegang te verlenen.

Primagaz levert en installeert alleen de gastank. Onze gasadviseurs kunnen u een installateur uit uw buurt aanbevelen voor de installatie van de CV-ketel. Lees hier meer over de service waar u op kunt rekenen als Primagaz-klant

 
 

Wanneer u aan de landelijke richtlijnen voldoet is een vergunning, voor het plaatsen van een propaangastank met een inhoud tot 13.000 liter, geen vereiste. Sommige gemeentes hebben echter afwijkende richtlijnen, u doet er verstandig aan hiernaar te informeren. U dient altijd melding te maken van een plaatsing bij uw gemeente.

Primagaz kan u hierin zeker begeleiden. Neem hiervoor contact op met onze Customer Service op 0800 0137. Zij helpen u graag verder.

 
 
 
 

De installatie en installatiekosten zijn afhankelijk van:

 • grootte van de propaangastank
 • de afstand tussen gastank en afnameapparatuur
 • het aantal afnamepunten
 • de capaciteit van de afnameapparatuur

Elke installatie is dus anders. Daarom is het belangrijk dat een van onze specialisten de locatie kan bekijken en uw behoeften kan bepalen. Hij/zij zal u ter plekke alle informatie geven die u wenst.

U kunt een afspraak maken met een van onze specialisten via onze Customer Service

 
 

Uw installateur vervangt uw stookolieketel door een gasketel die geschikt is voor propaan. Vervolgens zorgt Primagaz voor de installatie van de buitentank en de levering van gas.

Heeft u hier nog vragen over of bent u op zoek naar een geschikte installateur? Onze Customer Service (0800 0137) helpt u graag verder.