Primagaz heeft een maatschappelijke taak als brandstofleverancier en zal voor u klaar staan. Hierbij stellen we de veiligheid en gezondheid van klanten en collega’s voorop. Lees meer over ons beleid en de mogelijke impact naar aanleiding van het Corona-virus.

Gastanks - leverancier
Vind een antwoord op uw vraag:

U zal nog steeds de gebruikelijke leveringen ontvangen. We hebben een faalveilig systeem ingebouwd dat in geval van defecten terugvalt op het bestaande systeem, dat een schatting maakt van wanneer er geleverd moet worden.

Bij de plaatsing van een propaanreservoir moet rekening worden gehouden met bepaalde veiligheidsafstanden. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de afstanden die gerespecteerd moeten worden met betrekking tot het propaanreservoir. Bij vragen kan u natuurlijk altijd terecht bij onze Customer Service.

 

Soort object

Afstand (m)

a.

Reservoir met brandbare vloeistoffen (vlampunt ≤ 60 °C) zonder gronddekking

 

De afstand tot aan de 10 (of 35) kW/m2 contour.1

b.

Reservoir met brandbare vloeistoffen (vlampunt ≤ 60 °C) zonder gronddekking incl. een brandmuur tussen reservoir en propaanreservoir

 

3 m

c.

Reservoirs met brandbare vloeistoffen (vlampunt > 60 °C) zonder gronddekking.

 

3 m

d.

Reservoir met brandbare vloeistoffen met gronddekking.

Helft van de diameter, met een minimum van 1 m.

 

e.

Reservoir met tot vloeistof verdichte brandbare gassen zonder brandbescherming.2

 

5 m

f.

Brandgevaarlijk materiaal en objecten binnen de erfscheiding of inrichtingsgrens (zoals woningen, brandbare opslagen, brandbare gebouwen enz.)

 

De afstand tot aan de 10 (of 35) kW/m2 contour.1

g.

Brandgevaarlijk materiaal en objecten binnen de erfscheiding of inrichtingsgrens (zoals woningen, brandbare opslagen, brandbare gebouwen enz.) incl. een brandmuur tussen materiaal/objecten en propaanreservoir

 

3 m

h.

Erfscheiding of inrichtingsgrens3, 4

 

5 m

i.

Erfscheiding of inrichtingsgrens incl. brandmuur tussen erfscheiding/inrichtingsgrens en propaanreservoir

 

3 m

j.

Kelderopeningen, straatkolken en aanzuigopeningen van ventilatiesystemen op < 1,5 m boven het maaiveld.

5 m

k.

Open vuur en geen kans op het optreden van vliegvuur Indien de kans op het optreden van vliegvuur aanwezig is.

5 m

15 m

  1. De bepaling van deze afstand is beschreven in de PGS 19.
  2. Deze afstand geldt alleen voor twee propaanreservoirs met een inhoud kleiner dan 13 m3 (en afname in gasfase) die onder het activiteitenbesluit vallen. Voor grotere tanks dient de afstand tot aan de 10 (of 35) kW/m2 contour te worden aangehouden. De bepaling van deze afstand is beschreven in de PGS 19.
  3. Een kortere afstand is toegelaten als zich aan de andere zijde van de erfscheiding alleen openbaar water of grond met agrarische bestemming bevindt.
  4. Indien twee of meer buren gebruik maken van één propaanreservoir vervalt de afstand totde erfafscheiding tussen de buren.
 
 

Vloeibaar propaan zet uit bij temperatuurstijgingen. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de druk. Daarom worden tanks nooit volledig met propaanvloeistof gevuld en moeten propaangasflessen en bulktanks beschermd worden tegen warmtebronnen.

Het hoogst toelaatbare vulniveau kan variëren van 85% tot maximaal 90%. Dit is afhankelijk van het type en volume van de propaangastank.

 
 

U hoeft geen meterstanden door te geven, tenzij u gebruik maakt van een gasmeter. Een gasmeter wordt gebruikt in het geval dat u een bulktank deelt met een aantal omwonenden. Primagaz factureert altijd op basis van de geleverde hoeveelheid propaangas.

 
 

De levertermijn van uw nieuwe propaangastank is afhankelijk van de looptijd van het contract bij uw huidige leverancier. Enkele dagen na de ondertekening van uw nieuwe contract bij Primagaz, nemen we contact met u op om een afspraak in te plannen voor de levering en plaatsing van uw nieuwe gastank. Indien u contractvrij bent, hanteert Primagaz een gemiddelde levertermijn van 14 dagen.

Nee, als de plaats waar de tank moet worden geplaatst bereikbaar is zonder dat u thuis bent, is dat helemaal prima. Primagaz plaatst de tank zorgvuldig!

Als de tankplaats echter niet bereikbaar is, bijvoorbeeld een afgesloten poort, dan dient u wel aanwezig te zijn om onze collega’s toegang te verlenen.

Primagaz levert en installeert alleen de gastank. Onze gasadviseurs kunnen u een installateur uit uw buurt aanbevelen voor de installatie van de CV-ketel. Lees hier meer over de service waar u op kunt rekenen als Primagaz-klant

 
 

Ja, Primagaz blijft eigenaar van de propaangastank. Daarom mag deze enkel door Primagaz gevuld worden. Dit geldt trouwens niet alleen voor Primagaz. Andere aanbieders hanteren dezelfde werkwijze.

Het aantal leveringen hangt af van uw verbruik en van de manier van vullen die u kiest. Er zijn 2 opties:

  • U controleert zelf de inhoud van uw tank via de inhoudsmeter op uw gastank. Indien het volume lager is dan 20% neemt u contact op met Primagaz voor een bestelling of bestelt u zelf online via MijnPrimagaz.
  • Indien u voor het geautomatiseerde meetsysteem kiest, controleert het systeem automatisch het niveau van uw propaangastank en stuurt het een signaal naar Primagaz wanneer de inhoud van uw tank lager is dan 20%. Primagaz doet de rest en zorgt vervolgens voor de levering. U bent hierdoor vrij van alle zorgen.
 
 

Ja hoor! Naast gasflessen voor recreatief gebruik, levert Primagaz ook propaangastanks voor particulieren en bedrijven

 
 
 
 

Wanneer u aan de landelijke richtlijnen voldoet is een vergunning, voor het plaatsen van een propaangastank met een inhoud tot 13.000 liter, geen vereiste. Sommige gemeentes hebben echter afwijkende richtlijnen, u doet er verstandig aan hiernaar te informeren. U dient altijd melding te maken van een plaatsing bij uw gemeente.

Primagaz kan u hierin zeker begeleiden. Neem hiervoor contact op met onze Customer Service op 0800 0137. Zij helpen u graag verder.

 
 
 
 

De installatie en installatiekosten zijn afhankelijk van:

  • grootte van de propaangastank
  • de afstand tussen gastank en afnameapparatuur
  • het aantal afnamepunten
  • de capaciteit van de afnameapparatuur

Elke installatie is dus anders. Daarom is het belangrijk dat een van onze specialisten de locatie kan bekijken en uw behoeften kan bepalen. Hij/zij zal u ter plekke alle informatie geven die u wenst.

U kunt een afspraak maken met een van onze specialisten via onze Customer Service