Primagaz heeft een maatschappelijke taak als brandstofleverancier en zal voor u klaar staan. Hierbij stellen we de veiligheid en gezondheid van klanten en collega’s voorop. Lees meer over ons beleid en de mogelijke impact naar aanleiding van het Corona-virus.

Gastanks - onderhoud
Vind een antwoord op uw vraag:

Het schoonhouden van de tank dient te gebeuren met water en eventueel een zachte zeep. Dit is de verantwoordelijkheid van de beheerder.

Begroeiing en/of aanplanting rondom de propaangastank mag de natuurlijke ventilatie niet verhinderen en dient conform onderhouden te worden. De propaantank moet rondom voldoende (minimum 1 m) toegankelijk zijn voor bediening, bevoorrading, inspectie, onderhoud en/of een spoedinterventie.

De buitenleidingen, tankregelaar en huisregelaar zijn eigendom van de gebruiker. De buitenleiding begint bij de uitgang van de dampafnamekraan en loopt tot aan de woning (de opstal). Kosten voor onderhoud en reparatie aan de buiteninstallatie zijn voor rekening van de gebruiker.

Ook de binneninstallatie is eigendom van de gebruiker. De kosten voor installatie, onderhoud en reparatie van de binneninstallatie zijn dus voor rekening van de gebruiker.

Lees hier meer over de service die u kunt verwachten als Primagaz-klant

 
 

Bij een volume tot 13 m3 wordt de tank iedere 2 jaar grondig geïnspecteerd door de chauffeur of een inspecteur. Voor tanks groter dan 13 m3 is dit zelfs ieder jaar. Naast de veiligheid let de inspecteur/chauffeur ook op zaken als de plaatsing en bereikbaarheid van de tank. Als onze inspecteur/chauffeur gebreken ontdekt aan uw eigen leidingen of installaties, zal hij dit ook melden.

Voor Primagaz houdt veiligheid namelijk niet op bij onze eigen gastanks. In het 6de jaar wordt er een periodieke inspectie uitgevoerd op de propaangastank. Naast de controle op de veerveiligheid worden aan de hand van een inspectieformulier ook zaken als de ligging van de tank, uiterlijke schade en lekkages e.d. gecontroleerd. Als de monteur gebreken ontdekt zal hij dit terugkoppelen aan Primagaz en wij zorgen ervoor dat de gebreken worden opgelost.

Nadat alles in orde is bevonden, wordt de propaangastank door een aangewezen keuringsinstantie (AKI) beoordeeld. Nadat deze inspecteur ook de tank heeft geïnspecteerd, wordt er een rapport keuring gebruiksfase afgegeven. Deze wordt naderhand verstuurd naar de gebruiker. De tank mag hierna nog 6 jaar blijven staan.

In het logboek vindt u de belangrijkste informatie over Primagaz, propaangas en alles wat met het gebruik van propaan en uw propaangastank te maken heeft. Het is belangrijk dat u deze documenten eenmalig goed doorneemt en altijd binnenshuis op een makkelijk bereikbare plaats bewaart. De aanwezigheid van het logboek is wettelijk verplicht. Het logboek van Primagaz is heel compleet. Het enige wat u nog hoeft te doen is alle toekomstige documentatie zoals afschriften en keuringsrapporten toevoegen aan het logboek.

 
 

Per jaar betaalt u, naast de literprijs voor het gas, een vaste vergoeding voor de huur en voor het onderhoud van de tank. Hierdoor kunnen wij de veiligheid van onze tanks garanderen. De prijs die u betaalt is afhankelijk van de grootte van de tank, het type installatie en de frequentie van het onderhoud (wettelijk bepaald).