Primagaz heeft een maatschappelijke taak als brandstofleverancier en zal voor u klaar staan. Hierbij stellen we de veiligheid en gezondheid van klanten en collega’s voorop. Lees meer over ons beleid en de mogelijke impact naar aanleiding van het Corona-virus.

Gastanks - technisch
Vind een antwoord op uw vraag:

In een gesloten vat bevinden propaangas en butaangas zich in vloeibare toestand. Echter in de leiding naar de gebruikerstoestellen bevindt het zich steeds in gasvormige toestand. Dit wordt soms ook wel “in ontspannen toestand” genoemd.

 
 

Het geautomatiseerde meetsysteem is beveiligd met een zekering, die kan springen in geval van een blikseminslag. Het systeem zal aan Primagaz melden dat er geen berichten meer ontvangen worden en wij zullen contact met u opnemen om de oorzaak te onderzoeken.

Niet alle tanks zijn geheel gelijk. Daarom neemt Primagaz voorafgaand aan de plaatsing contact met u op. Als Primagaz van tevoren weet welke gastank u momenteel heeft staan, dan zorgt Primagaz voor een passende aansluiting van het installatiewerk op de propaangastank van Primagaz. Lees hier meer over het veranderen van leverancier

 
 

U kunt de inhoud van de gastank aflezen op de inhoudsmeter. De inhoudsmeter geeft een indicatie van de vullingsgraad van de tank in procenten. Let wel: het gaat om een benadering van de actuele inhoud. De propaangastank dient voor een goede meting goed horizontaal te zijn opgesteld.

De maximaal toelaatbare vullingsgraad staat aangegeven op de stempelplaat van de propaantank.

Bijna alle producenten van branders voor centrale verwarming leveren deze branders ook voor propaangas. Het is dus perfect mogelijk om uw CV te laten werken op propaangas. Primagaz biedt specifiek hiervoor gastanks aan in verschillende formaten. Dit heeft 2 belangrijke voordelen:

 • U beschikt over voldoende energie voor een voldoende lange periode.
 • Wij kunnen u een aanzienlijke hoeveelheid propaan leveren en u zodoende zeer goede voorwaarden aanbieden, competitief geprijsd ten opzichte van andere energieën zoals aardgas en gasolie.
 
 

Sluit alle afsluiters die dampafname mogelijk maken, neem contact op met Primagaz en volg eventuele instructies op. U kunt onze Customer Service afdeling telefonisch bereiken op: 0800 0137.

 
 

Bij de plaatsing van een propaanreservoir moet rekening worden gehouden met bepaalde veiligheidsafstanden. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de afstanden die gerespecteerd moeten worden met betrekking tot het propaanreservoir. Bij vragen kan u natuurlijk altijd terecht bij onze Customer Service.

 

Soort object

Afstand (m)

a.

Reservoir met brandbare vloeistoffen (vlampunt ≤ 60 °C) zonder gronddekking

 

De afstand tot aan de 10 (of 35) kW/m2 contour.1

b.

Reservoir met brandbare vloeistoffen (vlampunt ≤ 60 °C) zonder gronddekking incl. een brandmuur tussen reservoir en propaanreservoir

 

3 m

c.

Reservoirs met brandbare vloeistoffen (vlampunt > 60 °C) zonder gronddekking.

 

3 m

d.

Reservoir met brandbare vloeistoffen met gronddekking.

Helft van de diameter, met een minimum van 1 m.

 

e.

Reservoir met tot vloeistof verdichte brandbare gassen zonder brandbescherming.2

 

5 m

f.

Brandgevaarlijk materiaal en objecten binnen de erfscheiding of inrichtingsgrens (zoals woningen, brandbare opslagen, brandbare gebouwen enz.)

 

De afstand tot aan de 10 (of 35) kW/m2 contour.1

g.

Brandgevaarlijk materiaal en objecten binnen de erfscheiding of inrichtingsgrens (zoals woningen, brandbare opslagen, brandbare gebouwen enz.) incl. een brandmuur tussen materiaal/objecten en propaanreservoir

 

3 m

h.

Erfscheiding of inrichtingsgrens3, 4

 

5 m

i.

Erfscheiding of inrichtingsgrens incl. brandmuur tussen erfscheiding/inrichtingsgrens en propaanreservoir

 

3 m

j.

Kelderopeningen, straatkolken en aanzuigopeningen van ventilatiesystemen op < 1,5 m boven het maaiveld.

5 m

k.

Open vuur en geen kans op het optreden van vliegvuur Indien de kans op het optreden van vliegvuur aanwezig is.

5 m

15 m

 1. De bepaling van deze afstand is beschreven in de PGS 19.
 2. Deze afstand geldt alleen voor twee propaanreservoirs met een inhoud kleiner dan 13 m3 (en afname in gasfase) die onder het activiteitenbesluit vallen. Voor grotere tanks dient de afstand tot aan de 10 (of 35) kW/m2 contour te worden aangehouden. De bepaling van deze afstand is beschreven in de PGS 19.
 3. Een kortere afstand is toegelaten als zich aan de andere zijde van de erfscheiding alleen openbaar water of grond met agrarische bestemming bevindt.
 4. Indien twee of meer buren gebruik maken van één propaanreservoir vervalt de afstand totde erfafscheiding tussen de buren.
 
 

De propaangastank mag nooit worden bedekt, ook niet met een camouflagenet. Dit omwille van de veiligheid.

Vloeibaar propaan zet uit bij temperatuurstijgingen. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de druk. Daarom worden tanks nooit volledig met propaanvloeistof gevuld en moeten propaangasflessen en bulktanks beschermd worden tegen warmtebronnen.

Het hoogst toelaatbare vulniveau kan variëren van 85% tot maximaal 90%. Dit is afhankelijk van het type en volume van de propaangastank.

 
 

Nee, normaal ligt de druk binnen een propaangastank tussen de 1 en 10 bar. De druk van de propaantank kan dus variëren. Dit is afhankelijk van de (buiten)temperatuur en de afname van propaan.

De afsluiter tussen manometer en reservoir is waarschijnlijk gesloten/geblokkeerd of de manometer is defect en/of niet juist afgesteld.

Neem telefonisch contact op met Primagaz (0800 0137). Wij helpen u zo snel mogelijk verder.

 
 

Bij een volume tot 13 m3 wordt de tank iedere 2 jaar grondig geïnspecteerd door de chauffeur of een inspecteur. Voor tanks groter dan 13 m3 is dit zelfs ieder jaar. Naast de veiligheid let de inspecteur/chauffeur ook op zaken als de plaatsing en bereikbaarheid van de tank. Als onze inspecteur/chauffeur gebreken ontdekt aan uw eigen leidingen of installaties, zal hij dit ook melden.

Voor Primagaz houdt veiligheid namelijk niet op bij onze eigen gastanks. In het 6de jaar wordt er een periodieke inspectie uitgevoerd op de propaangastank. Naast de controle op de veerveiligheid worden aan de hand van een inspectieformulier ook zaken als de ligging van de tank, uiterlijke schade en lekkages e.d. gecontroleerd. Als de monteur gebreken ontdekt zal hij dit terugkoppelen aan Primagaz en wij zorgen ervoor dat de gebreken worden opgelost.

Nadat alles in orde is bevonden, wordt de propaangastank door een aangewezen keuringsinstantie (AKI) beoordeeld. Nadat deze inspecteur ook de tank heeft geïnspecteerd, wordt er een rapport keuring gebruiksfase afgegeven. Deze wordt naderhand verstuurd naar de gebruiker. De tank mag hierna nog 6 jaar blijven staan.

In het logboek vindt u de belangrijkste informatie over Primagaz, propaangas en alles wat met het gebruik van propaan en uw propaangastank te maken heeft. Het is belangrijk dat u deze documenten eenmalig goed doorneemt en altijd binnenshuis op een makkelijk bereikbare plaats bewaart. De aanwezigheid van het logboek is wettelijk verplicht. Het logboek van Primagaz is heel compleet. Het enige wat u nog hoeft te doen is alle toekomstige documentatie zoals afschriften en keuringsrapporten toevoegen aan het logboek.

 
 

Hier vindt u de belangrijkste veiligheidsvoorschriften t.a.v. de opslag en het gebruik van een propaangasinstallatie. Primagaz adviseert u nadrukkelijk kennis te nemen van alle voorschriften (deze staan in de installatiemap) en deze te allen tijde op te volgen. Dit voor uw eigen veiligheid.

 • Maak u vertrouwd met de uitvoering, uitrustingsdelen en toebehoren van de propaangastank. Mocht u vragen hebben, dan kan u altijd contact opnemen met Primagaz op telefoonnummer 0800-0137.
 • Laat in geen geval kinderen of ondeskundigen toe tot de propaangastank.
 • Identificatielabels, de conformiteitplaat en de stempelplaat mogen niet worden verwijderd, gewijzigd of beschadigd.
 • Bij het vermoeden van een lekkage dient u verdachte delen van de propaangastank met zeepwater te controleren (NOOIT met vuur!): het ontstaan van zeepbellen, markeert een lekkage.
 
 

Indien uw reservoir op een geïsoleerde locatie is geplaatst, is er niet direct kans op schade bij blikseminslag. Omdat de stalen reservoirwand fungeert als 'kooi van Faraday', zal een inslag geen gevolg hebben voor een gevuld reservoir indien de wanddikte voldoet aan de voorschriften in NEN-EN-IEC 62305.

Alleen wanneer er een metallisch contact is tussen reservoir en objecten (bijvoorbeeld uw CV-toestel) kan een inslag tot schade leiden en kan een bliksembeveiliging wenselijk zijn. Metallisch contact is bijvoorbeeld mogelijk door gebruik van stalen leidingen.

Om het metallisch contact te doorbreken hanteert Primagaz standaard een overgangskoppeling naar HDPE waardoor er geen sprake is van metallisch contact tussen tank en CV-toestel. Door deze maatregel toe te passen, is aarding niet verplicht.

Bij technische problemen kunt u Primagaz het beste telefonisch contacteren. Op die manier kunnen we u zo snel mogelijk verder helpen. U belt hiervoor naar 0800 0137.

Nee, dat is helaas niet mogelijk. Primagaz vult enkel haar eigen propaangastanks omdat we enkel voor onze eigen tanks kunnen instaan voor de veiligheid en controle.

Het aantal leveringen hangt af van uw verbruik en van de manier van vullen die u kiest. Er zijn 2 opties:

 • U controleert zelf de inhoud van uw tank via de inhoudsmeter op uw gastank. Indien het volume lager is dan 20% neemt u contact op met Primagaz voor een bestelling of bestelt u zelf online via MijnPrimagaz.
 • Indien u voor het geautomatiseerde meetsysteem kiest, controleert het systeem automatisch het niveau van uw propaangastank en stuurt het een signaal naar Primagaz wanneer de inhoud van uw tank lager is dan 20%. Primagaz doet de rest en zorgt vervolgens voor de levering. U bent hierdoor vrij van alle zorgen.
 
 

Wanneer u aan de landelijke richtlijnen voldoet is een vergunning, voor het plaatsen van een propaangastank met een inhoud tot 13.000 liter, geen vereiste. Sommige gemeentes hebben echter afwijkende richtlijnen, u doet er verstandig aan hiernaar te informeren. U dient altijd melding te maken van een plaatsing bij uw gemeente.

Primagaz kan u hierin zeker begeleiden. Neem hiervoor contact op met onze Customer Service op 0800 0137. Zij helpen u graag verder.

 
 
 
 

Wij betreuren het verlies van iedere klant. Mogen wij u vragen om ons de reden van uw vertrek te laten weten? Wij willen graag alles in het werk stellen om u als klant tevreden te houden.

Als u toch zeker bent van uw besluit, kunt u een mail sturen naar info@primagaz.nl of een aangetekende brief sturen om uw contract te beëindigen. Vermeld hierbij zeker uw unieke klantnummer en leveringsadres. U kunt deze brief richten aan:

Primagaz Nederland B.V.

Postbus 305

7400 AH Deventer

 
 

Primagaz contacteert u 3 maanden voor de einddatum van uw contract. Op die manier zorgen we ervoor dat u het komende jaar weer van de beste prijs kunt profiteren.

 
 

Omdat propaangas in vloeibare vorm wordt geleverd, heeft het in de tank verdampingsruimte nodig. Hierdoor heeft het gas de ruimte om van vloeibare naar gasvorm te gaan. Primagaz vult de bovengrondse tanks nooit verder dan 85%, zodat de druk in de tank niet te hoog oploopt.

Bij zeer warm weer, kan de druk toenemen en treedt het mechanisme van de veiligheidsklep in werking. De veiligheidsklep gaat open en laat automatisch en veilig de druk ontsnappen. Dit veroorzaakt een fluitend geluid en gaat gepaard met gasgeur. Het beschermkapje vliegt weg.

Als de druk voldoende is gedaald, gaat de klep vanzelf weer dicht. Een veiligheidsklep die opengaat is dus geen defecte veiligheidsklep. De klep zorgt er namelijk voor dat de druk in de tank niet te hoog oploopt.

Wat moet u doen wanneer de veiligheidsklep is geopend?

 • Verwijder of neutraliseer alle mogelijke ontstekingsbronnen (vonken, brandende sigaretten, open vuur, mobiele telefoons), bedien geen elektrische schakelaars en voorkom starten of het gebruik van motorvoertuigen in de nabijheid van de tank.
 • Koel de tank af met water (bvb. met een tuinslang) totdat de veiligheidsklep opnieuw sluit. Dit kan 15 minuten duren.
 • Leg een natte doek over de tank zolang deze warm is.
 • Plaats een parasol zolang de zon op de tank schijnt (plaats de parasol niet boven de veiligheidsklep!).
 • Waarschuw in alle gevallen Primagaz.
 • Blijft de klep blazen en sluit deze niet meer af? Waarschuw dan ook de brandweer (112).