Hulp en advies

FAQ Propaan en biopropaan
Veelgestelde vragen

Propaan en biopropaan

Propaan en butaan bevinden zich in een gesloten vat in vloeibare toestand.

 
 

Propaan heeft heel veel voordelen:

 • Een van de grootste voordelen van LPG/propaan is de veelzijdigheid en transporteerbaarheid ervan.
 • Propaan kan voor uiteenlopende commerciële en huishoudelijke toepassingen worden gebruikt zoals verwarming, warm water, koken, verlichting, stroomopwekking en industriële verwarming.
 • Propaan kan op verschillende manieren worden verpakt en opgeslagen: van navulbare gasflessen tot gastanks.
 • Propaan is beschikbaar in de meest afgelegen gebieden, waardoor ze het leven van miljoenen Europese burgers verbetert en energieoplossingen biedt voor regionale ontwikkeling.
 • Propaan is ook een ideale energiebron die steeds vaker in combinatie met andere hernieuwbare brandstoffen gebruikt wordt.
 • Het is tevens een belangrijk alternatief voor chemicaliën in verschillende agrarische toepassingen, zoals de reiniging van veestallen of onkruidbestrijding.
 • Op het vlak van CO2-uitstoot is LPG/propaan een van de meest schone brandstoffen op de markt. LPG/propaan produceert bij huishoudelijk en industrieel gebruik gemiddeld 15% minder CO2 per kilowattuur dan aardolie, 50% minder dan steenkool en beduidend minder dan de gemiddelde Europese elektriciteit via het net.
 
 

Propaangas is een perfect alternatief voor aardgas. Wat betreft de voordelen lijkt propaangas immers heel sterk op aardgas. Net zoals aardgas is ook propaangas een erg veelzijdige energiebron. Of het nu gaat om de centrale verwarming, het produceren van warm water of om het koken van uw dagelijkse maaltijd: met propaangas kan het allemaal.

Daarnaast kunt u propaangas ook perfect gebruiken voor verschillende toestellen, zoals bijverwarming met een gezellig gaskacheltje, zodat u lekker knus de koude winterdagen kunt doorkomen.

Heeft u een gastoestel, maar weet u niet goed welk propaangas u hiervoor het beste gebruikt? Raadpleeg dan onze handige tool en ontdek de geschikte fles voor uw gastoestel.

 
 

Een goede ventilatie van een gasinstallatie is noodzakelijk omdat we dan een arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van propaan kunnen realiseren. Onder een goede ventilatie verstaan we:

 • De propaantank dient op een goed geventileerde plaats in de buitenlucht te worden opgesteld.
 • De propaantank mag niet worden bedekt. Ook niet met een camouflagenet.
 • Begroeiing en/of aanplant rondom de propaantank mag de goede natuurlijke ventilatie niet hinderen en dient conform onderhouden te worden.

Ja. Propaangas is al brandbaar en explosief bij een verhouding vanaf 2% propaangas en 98% lucht.

Daarnaast is propaangas zwaarder dan lucht (ongeveer 1,5 keer zo zwaar), na vrijkomst zakt het dus naar beneden. Propaan mag daarom nooit in de buurt van een kelder, straatkolk (put) of andere lager gelegen ruimten worden opgeslagen. In deze ruimten kan bij lekkage het gas zich ophopen en een brandbaar en explosief mengsel vormen.

 
 

Bij Primagaz heeft u de keuze tussen een vaste of een variabele propaangasprijs.

Bij een vaste prijs betaalt u altijd hetzelfde bedrag per liter, ongeacht wanneer u bestelt. U vermijdt hiermee het risico op prijsschommelingen en u kunt, op basis van uw verbruik, de kosten op voorhand inschatten.

Bij een variabele prijs betaalt u de weekprijs die geldt op het moment van bestellen. Uw prijs volgt nauwgezet de aankoopmarkt, maar kan hierdoor schommelen.

Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op. Ons telefoonnummer is: 0800-0137.

 
 

Over propaangas worden accijns en voorraadheffing geheven. Deze accijns en voorraadheffing zijn wettelijke toeslagen van de overheid op specifieke producten, zoals energie. Omdat deze accijnzen door de overheid worden bepaald, verschillen ze per land. De accijnzen in Duitsland en België zijn bijvoorbeeld fors lager dan die in Nederland. Ook de inkoopprijs van propaangas kan per land verschillen. Hierdoor is het niet mogelijk de Nederlandse propaangasprijs te vergelijken met de prijs in onze buurlanden.

Lees hier meer over de verschillende factoren die invloed hebben op de gasprijs

 
 

Het inkoopbeleid van elke propaanleverancier is anders. De prijsontwikkeling is afhankelijk van waar het gas wordt ingekocht. Dit kan voor elke partij anders zijn. Daarom is er niet 1 prijsontwikkeling die voor iedereen geldt. Primagaz is een dochteronderneming van SHV Energy. De centrale inkoopafdeling van SHV Energy koopt voor alle Europese vestigingen gas in op verschillende markten en bij verschillende leveranciers. Voor de Benelux wordt het gas bijvoorbeeld gekocht bij de raffinaderijen van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Dit maakt het mogelijk om scherp in te kopen.

Daarnaast heeft SHV Energy een grote eigen opslaglocatie, waardoor het ook mogelijk is om propaangas in te kopen via de wereldwijde propaanmarkt. De meeste leveranciers hebben alleen de mogelijkheid om via de raffinaderijen in te kopen. Bijkomend voordeel is dat Primagaz hierdoor altijd propaangas op voorraad heeft waar u als Primagaz-klant ten allen tijd gebruik van kunt maken.

De inkoopprijs van propaangas verandert voortdurend omdat er, net als bij olie, de hele dag door gehandeld wordt in propaan. Bovendien is de ontwikkeling van de propaanprijs afhankelijk van een aantal factoren, zoals de ontwikkelingen in vraag, aanbod, speculaties van handelaren en de wisselkoers van euro/dollar.

Volg de ontwikkelingen van de inkoopprijs van propaangas hier.

 
 

In sommige gevallen kan de bestelprijs afwijken van de leverprijs. Dit komt doordat we werken met een weekprijs die telkens op maandag wordt aangepast. Indien uw levering in dezelfde week plaatsvindt, is uw gefactureerde prijs gelijk aan de bestelde prijs. Indien uw levering later plaatsvindt, kan er een prijswijziging plaatsvinden. 

 
 

Het is mogelijk dat u en uw buren niet dezelfde prijs betalen. In de berekening van uw persoonlijke gasprijs wordt rekening gehouden met:

 • contractduur
 • type tarief (bijvoorbeeld vast of variabel)
 • volume dat u jaarlijks afneemt
 • volume per levering
 • moment waarop het contract werd afgesloten
 • extra diensten (zoals een geautomatiseerd meetsysteem)

Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op (0800-0137).

 
 

Per jaar betaat u een vaste vergoeding voor de huur en voor het onderhoud van de tank. Hierdoor kunnen wij de veiligheid van onze tanks garanderen, door middel van keuringen en eventuele ruilingen van de tanks. De prijs die u betaalt, is afhankelijk van de grootte van de tank, het type installatie en de frequentie van het onderhoud (wettelijk bepaald).

Propaan is een Liquefied Petroleum Gas (LPG), ook wel aangeduid als vloeibaar petroleumgas. Propaan wordt rechtstreeks gewonnen uit olie- en gasbronnen, maar komt ook als nevenproduct vrij bij het raffineren van aardolie.

De inkoopprijs van propaangas verandert voortdurend omdat er, net als bij olie, de hele dag door gehandeld wordt in propaan. Bovendien is de ontwikkeling van de propaanprijs afhankelijk van een aantal factoren, zoals de ontwikkelingen in vraag, aanbod, speculaties van handelaren en de wisselkoers van euro/dollar.

Volg de ontwikkelingen van de inkoopprijs van propaangas hier.

Het prijsverschil tussen 2 data berekent u zo: koers van de laatste datum MINUS koers van de oudste datum. Voorbeeld:

 • Het koersverschil tussen 24 april 2017 en 2 januari 2017: -4,11 – 0 = € -4,11
 • Het koersverschil tussen 13 maart 2017 en 16 januari 2017: 2,78 – 1,74 = € 1,04

Note: deze prijsontwikkeling geldt niet voor klanten met een vaste prijs, klanten die aangesloten zijn bij de Xandrion-inkooporganisatie of klanten met een individuele prijsafspraak.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op (0800-0137).

 
 

Het is niet mogelijk om een contract vroegtijdig te verbreken, tenzij de klant een ernstige tekortkoming van Primagaz kan bewijzen. In dat geval wordt de opzegvergoeding bij vroegtijdige verbreking van het contract als volgt berekend:

De investeringskosten voor Primagaz bij plaatsing van de tank (*) gedeeld door het totaal aantal resterende contractmaanden, vermenigvuldigd met de resterende contractperiode in maanden. Dit bedrag wordt vermeerderd met de huur van de tank en de telemetrie voor de resterende contractperiode in maanden.

De ophaalkosten en leegzuigkosten staan los van de opzeggingsvergoeding en worden altijd in rekening gebracht bij de beëindiging van een contract.

(*) De investeringskosten voor Primagaz per tankgrootte bedragen:

 • 1.000 liter – 1.600 liter tank: € 750
 • 3.000 liter – 5.000 liter tank: € 1.000
 • 8.000 liter tank: € 1.500
 • 9.000 liter tank: € 1.750
 • 13.000 liter tank: € 2.500
 • Voor een tank groter dan 13.000 liter moet de berekening op maat gebeuren.
 
 

Commerciële propaan = 13,83 kWh/kg

Commerciële butaan = 13,62 kWh/kg

Neem contact op met de fabrikant van het kooktoestel voor een omschakelingspakket.

Propaangas is een zeer duurzame keuze. Het is een hoogwaardige, veilige en milieuvriendelijke energievorm met een zeer lage uitstoot aan schadelijke stoffen bij de verbranding, waardoor er minder broeikasgassen ontstaan en bijgevolg ook minder zure regen. Propaangas is een van de zuiverste fossiele brandstoffen.

Behalve voor propaan, kunt u ook kiezen voor biopropaan. Dit wordt geproduceerd uit 100% duurzame grondstoffen en vermindert de CO₂-uitstoot tot 80%, terwijl de prestaties volledig gelijk zijn aan die van gewoon propaan. 

Bovendien is (bio)propaan een goede aanvulling op zonne-energie, dat nooit in de maximale energiebehoeften van een familie kan voorzien.

 
 

Propaangas is een Liquefied Petroleum Gas (LPG), ook wel aangeduid als vloeibaar petroleumgas of koolwaterstofgas. LPG is de verzamelnaam voor propaan- en butaangassen. Autogas, in de volksmond vaak LPG genoemd, is een mix van propaan en butaan.

Propaan wordt rechtstreeks gewonnen uit olie- en gasbronnen, maar komt ook als nevenproduct vrij bij het raffineren van aardolie. Lees hier meer over propaan en biopropaan

 
 

De calorische waarde van handelspropaan is 13,83 kWh/kg.

Biopropaan is een bijproduct van biodiesel dat door Neste wordt geproduceerd in Rotterdam. Neste’s biodiesel wordt geproduceerd op basis van waterstof en duurzame grondstoffen.

 
 

Ja. Het transport van de grondstoffen naar de productieplant in Rotterdam wordt meegenomen in de berekening van de ecologische voetafdruk van biopropaan.

 
 

Er zal geen impact zijn op de prestaties van de uitrustingen van de klant, aangezien biopropaan chemisch identiek is aan conventionele propaan. Heeft u interesse in een document met de ‘chemische specificatie’ en/of een ‘safety data sheet’? Neem dan contact op met onze Customer Service

 
 
 
 

Onze klanten ontvangen een ‘duurzaamheidsattest’ met betrekking tot hun aangekocht volume bioLPG. In dit attest staan alle details over de samenstelling van de grondstoffen en de exacte CO2-reductie. Klanten kunnen dit attest gebruiken voor hun interne duurzaamheidsdoelstellingen.

 
 

Tussen de samenstelling of werking van biopropaan en klassiek propaan is er geen verschil, maar hun milieu-impact en oorsprong is wel verschillend. 

Biopropaan wordt geproduceerd uit biomassa, vandaar de naam, en levert hierdoor een substantiële vermindering aan CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot is afhankelijk van de gebruikte grondstof in het productieproces.

De moleculaire structuur is identiek, waardoor biopropaan in bestaande tanks en installaties gebruikt kan worden.

 
 

Biopropaan is een bijproduct van het biodiesel productieproces.

Tijdens de productie ondergaan de hernieuwbare grondstoffen een reeks complexe behandelingen en worden ze gecombineerd met waterstof in een proces genaamd hydrogenolyse dat hun energiegehalte scheidt en zuivert.

Tijdens het raffinageproces wordt een verscheidenheid aan afvalgassen geproduceerd die propaan of biopropaan bevatten. Per ton biodiesel wordt 50 kg BioLPG gegenereerd.

Dit bijproduct wordt vervolgens gezuiverd om het identiek te maken aan conventioneel propaan.

 
 

Biopropaan wordt geproduceerd door Neste, de wereldleider in geavanceerde biobrandstoffen. In de nieuwe, op maat gemaakte, productie-eenheid op de Maasvlakte in de haven van Rotterdam.