Primagaz heeft een maatschappelijke taak als brandstofleverancier en zal voor u klaar staan. Hierbij stellen we de veiligheid en gezondheid van klanten en collega’s voorop. Lees meer over ons beleid en de mogelijke impact naar aanleiding van het Corona-virus.

Propaan en butaan - technisch
Vind een antwoord op uw vraag:

Propaan en butaan bevinden zich in een gesloten vat in vloeibare toestand.

 
 

Een goede ventilatie van een gasinstallatie is noodzakelijk omdat we dan een arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van propaan kunnen realiseren. Onder een goede ventilatie verstaan we:

 • De propaantank dient op een goed geventileerde plaats in de buitenlucht te worden opgesteld.
 • De propaantank mag niet worden bedekt. Ook niet met een camouflagenet.
 • Begroeiing en/of aanplant rondom de propaantank mag de goede natuurlijke ventilatie niet hinderen en dient conform onderhouden te worden.

Het is niet mogelijk om een contract vroegtijdig te verbreken, tenzij de klant een ernstige tekortkoming van Primagaz kan bewijzen. In dat geval wordt de opzegvergoeding bij vroegtijdige verbreking van het contract als volgt berekend:

De investeringskosten voor Primagaz bij plaatsing van de tank (*) gedeeld door het totaal aantal resterende contractmaanden, vermenigvuldigd met de resterende contractperiode in maanden. Dit bedrag wordt vermeerderd met de huur van de tank en de telemetrie voor de resterende contractperiode in maanden.

De ophaalkosten en leegzuigkosten staan los van de opzeggingsvergoeding en worden altijd in rekening gebracht bij de beëindiging van een contract.

(*) De investeringskosten voor Primagaz per tankgrootte bedragen:

 • 1.000 liter – 1.600 liter tank: € 750
 • 3.000 liter – 5.000 liter tank: € 1.000
 • 8.000 liter tank: € 1.500
 • 9.000 liter tank: € 1.750
 • 13.000 liter tank: € 2.500
 • Voor een tank groter dan 13.000 liter moet de berekening op maat gebeuren.
 
 

Commerciële propaan = 13,83 kWh/kg

Commerciële butaan = 13,62 kWh/kg

Neem contact op met de fabrikant van het kooktoestel voor een omschakelingspakket.

De calorische waarde van handelspropaan is 13,83 kWh/kg.

Tussen de samenstelling of werking van biopropaan en klassiek propaan is er geen verschil, maar hun milieu-impact en oorsprong is wel verschillend. 

Biopropaan wordt geproduceerd uit biomassa, vandaar de naam, en levert hierdoor een substantiële vermindering aan CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot is afhankelijk van de gebruikte grondstof in het productieproces.

De moleculaire structuur is identiek, waardoor biopropaan in bestaande tanks en installaties gebruikt kan worden.

 
 

Biopropaan is een bijproduct van het biodiesel productieproces.

Tijdens de productie ondergaan de hernieuwbare grondstoffen een reeks complexe behandelingen en worden ze gecombineerd met waterstof in een proces genaamd hydrogenolyse dat hun energiegehalte scheidt en zuivert.

Tijdens het raffinageproces wordt een verscheidenheid aan afvalgassen geproduceerd die propaan of biopropaan bevatten. Per ton biodiesel wordt 50 kg BioLPG gegenereerd.

Dit bijproduct wordt vervolgens gezuiverd om het identiek te maken aan conventioneel propaan.

 
 

Biopropaan wordt geproduceerd door Neste, de wereldleider in geavanceerde biobrandstoffen. In de nieuwe, op maat gemaakte, productie-eenheid op de Maasvlakte in de haven van Rotterdam.

 
 

Propaangas is een perfect alternatief voor aardgas. Wat betreft de voordelen lijkt propaangas immers heel sterk op aardgas. Net zoals aardgas is ook propaangas een erg veelzijdige energiebron. Of het nu gaat om de centrale verwarming, het produceren van warm water of om het koken van uw dagelijkse maaltijd: met propaangas kan het allemaal.

Daarnaast kunt u propaangas ook perfect gebruiken voor verschillende toestellen, zoals bijverwarming met een gezellig gaskacheltje, zodat u lekker knus de koude winterdagen kunt doorkomen.

Heeft u een gastoestel, maar weet u niet goed welk propaangas u hiervoor het beste gebruikt? Raadpleeg dan onze handige tool en ontdek de geschikte fles voor uw gastoestel.

 
 

Propaan heeft heel veel voordelen:

 • Een van de grootste voordelen van LPG/propaan is de veelzijdigheid en transporteerbaarheid ervan.
 • Propaan kan voor uiteenlopende commerciële en huishoudelijke toepassingen worden gebruikt zoals verwarming, warm water, koken, verlichting, stroomopwekking en industriële verwarming.
 • Propaan kan op verschillende manieren worden verpakt en opgeslagen: van navulbare gasflessen tot gastanks.
 • Propaan is beschikbaar in de meest afgelegen gebieden, waardoor ze het leven van miljoenen Europese burgers verbetert en energieoplossingen biedt voor regionale ontwikkeling.
 • Propaan is ook een ideale energiebron die steeds vaker in combinatie met andere hernieuwbare brandstoffen gebruikt wordt.
 • Het is tevens een belangrijk alternatief voor chemicaliën in verschillende agrarische toepassingen, zoals de reiniging van veestallen of onkruidbestrijding.
 • Op het vlak van CO2-uitstoot is LPG/propaan een van de meest schone brandstoffen op de markt. LPG/propaan produceert bij huishoudelijk en industrieel gebruik gemiddeld 15% minder CO2 per kilowattuur dan aardolie, 50% minder dan steenkool en beduidend minder dan de gemiddelde Europese elektriciteit via het net.