Primagaz heeft een maatschappelijke taak als brandstofleverancier en zal voor u klaar staan. Hierbij stellen we de veiligheid en gezondheid van klanten en collega’s voorop. Lees meer over ons beleid en de mogelijke impact naar aanleiding van het Corona-virus.

Veiligheidsdocumentatie
Vind een antwoord op uw vraag

Om een actueel inzicht te krijgen van welke wet- en regelgeving van toepassing is voor uw propaantank, kan u gebruikmaken van de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) van de rijksoverheid. Met de AIM kan u:

 • Checken of een vergunning of melding nodig is
 • Inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen.
 • Online een melding Activiteitenbesluit indiene.

Het indienen van een melding Activiteitenbesluit is voldoende wanneer:

 • Het gaat om maximaal twee tanks.
 • De tanks elk een inhoud hebben van maximaal 13 m3.
 • Propaan alleen als gas wordt onttrokken (behalve bij leegmaken voor verplaatsen).

Voor alle andere situaties geldt een vergunningplicht. Deze dient aangevraagd te worden via het Omgevingsloket Online (OLO).

In het logboek vindt u de belangrijkste informatie over Primagaz, propaangas en alles wat met het gebruik van propaan en uw propaangastank te maken heeft. Het is belangrijk dat u deze documenten eenmalig goed doorneemt en altijd binnenshuis op een makkelijk bereikbare plaats bewaart. De aanwezigheid van het logboek is wettelijk verplicht. Het logboek van Primagaz is heel compleet. Het enige wat u nog hoeft te doen is alle toekomstige documentatie zoals afschriften en keuringsrapporten toevoegen aan het logboek.

 
 

Hier vindt u de belangrijkste veiligheidsvoorschriften t.a.v. de opslag en het gebruik van een propaangasinstallatie. Primagaz adviseert u nadrukkelijk kennis te nemen van alle voorschriften (deze staan in de installatiemap) en deze te allen tijde op te volgen. Dit voor uw eigen veiligheid.

 • Maak u vertrouwd met de uitvoering, uitrustingsdelen en toebehoren van de propaangastank. Mocht u vragen hebben, dan kan u altijd contact opnemen met Primagaz op telefoonnummer 0800-0137.
 • Laat in geen geval kinderen of ondeskundigen toe tot de propaangastank.
 • Identificatielabels, de conformiteitplaat en de stempelplaat mogen niet worden verwijderd, gewijzigd of beschadigd.
 • Bij het vermoeden van een lekkage dient u verdachte delen van de propaangastank met zeepwater te controleren (NOOIT met vuur!): het ontstaan van zeepbellen, markeert een lekkage.
 
 

Het veiligheidsinformatieblad (of de Safety Data Sheet, SDS) geeft uitgebreide informatie over het product handelspropaan waaronder:

 • de identificatie van de gevaren
 • de samenstelling en informatie over de bestanddelen
 • eerste hulpmaatregelen en brandbestrijdingsmaatregelen
 • maatregelen bij het per ongeluk vrijkomen van de stof
 • het hanteren en de opslag
 • maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming
 • fysische en chemische eigenschappen
 • stabiliteit en reactiviteit
 • toxicologische informatie
 • ecologische informatie
 • instructies voor verwijdering
 • informatie m.b.t. het vervoer en wettelijk verplichte informatie

Download hier het veiligheidsinformatieblad voor:

 

Jazeker, bij noodgevallen kunt u ons bereiken op: 0800-0137. Wij helpen u zo snel mogelijk verder.