16 mei 2016

Biopropaan

BioPropaan
BioPropaan
Biopropaan is een volwaardig en milieuvriendelijk alternatief voor gewoon propaan en is een 100% duurzame oplossing voor de energiebehoeften van onze klanten. Het is chemisch gezien identiek aan fossiel propaan, waardoor het in alle propaangasinstallaties en applicaties kan gebruikt worden zonder enige aanpassing en het ook gemixed kan worden met regulier propaangas.

De manier waarop biopropaan geproduceerd wordt, is echter anders.

Waar conventioneel propaan wordt gewonnen uit gasvelden of als bijproduct van raffinage van olie, wordt biopropaan gemaakt van duurzame feedstocks. Het is een nevenproduct van biodiesel NExBTL) en voor elke megaton NExBTL wordt er 50 kg biopropaan geproduceerd.

Meer info