01 maart 2019

Biopropaan versus CO2-gecompenseerd propaangas

Wat is het verschil tussen biopropaan en het compenseren van CO2 bij propaan?
Om klimaatverandering tegen te gaan is in het Klimaatakkoord afgesproken om de uitstoot van CO2 te beperken. Het beperken van broeikasgassen, waaronder CO2, kan helpen de opwarming van de aarde te verminderen.
 
Door het verbranden van fossiele brandstoffen zoals aardolie, steenkool en aardgas brengen we veel extra CO2 in de lucht. Het is dus een logische en efficiënte stap om de verbranding van fossiele brandstoffen sterk te verminderen. Hoewel propaan ook een fossiele brandstof is komt bij de verbranding al minder CO2 vrij en minder fijnstof dan bijvoorbeeld aardolie, diesel of steenkool. 
 
Verdere reductie van CO2 met biopropaan
Om de CO2-uitstoot verder te verlagen introduceert Primagaz exclusief een volledig nieuwe brandstof: biopropaan. Qua eigenschappen en toepassing is biopropaan gelijk aan propaan, maar het is geen fossiele brandstof en daardoor is de CO2-uitstoot tot 80% minder dan fossiel propaan.
 
Wat is biopropaan?
Biopropaan wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen en restafval. De mix is afhankelijk van het aanbod op dat moment, maar kan bestaan uit bijvoorbeeld bepaalde zaden en plantaardige oliën. Ook worden resten uit bijvoorbeeld de visproductie of overtollig (frituur)vet gebruikt.
 
Wat is het verschil met CO2-compensatie?
Bij CO2-compensatie wordt er voor iedere liter fossiel propaan dat verbrand wordt een certificaat gekocht. Dit certificaat staat voor een investering in een project wat eenzelfde hoeveelheid CO2-uitstoot verminderd. Met CO2-gecompenseerd propaan wordt dus nog steeds fossiel propaan verbrand Met andere woorden, de vraag naar fossiel propaan wordt niet verminderd. 
  
Voorkomen is beter dan genezen 
Primagaz heeft de ambitie om vanaf 2040 volledig fossiel-vrije energie te leveren. Wij geloven erin dat we de uitstoot van CO2 bij de bron moeten aanpakken. Het beperken van het gebruik van fossiele energie is hierbij voor ons de basis. Daarnaast is het van belang dat óók de CO2-projecten elders ter wereld uit gevoerd worden, waardoor er een dubbel effect behaald kan worden: verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland én in de overige delen van de wereld middels CO2-reductie programma's. Biopropaan is onze eerste stap naar een fossielvrije energieoplossing.