26 februari 2015

Interview Oil en Gas IQ

Interview 2
   
In dit exclusieve interview voor Oil & Gas IQ praat hoofdredacteur Tim Haïdar met Maarten Bijl, de CEO van Primagaz Benelux. Tijdens het gesprek licht Maarten toe hoe het staat met de overstap naar LNG nu de aardolieprijzen zo laag zijn. Bovendien vertelt hij wat nodig is om met succes de beperkingen te omzeilen die de overstap naar LNG als brandstof in de weg staan – met name in de industrie en de automobielsector.

LNG is niets nieuws, het is beschikbaar, het is veilig en het wordt al jaren gebruikt. Op de lange termijn heeft LNG een financieel voordeel ten opzichte van aardolie, welke prijsprognose je er ook bij haalt. LNG is een ecologische, maar ook een economische keuze voor de toekomst.

maarten bijl

ceo primagaz benelux

Interview 1Maarten Bijl

TH Hallo en welkom. Ik ben Tim Haïdar en vandaag verwelkomen we Maarten Bijl, de CEO van Primagaz Benelux, in The Boardroom. Bedankt voor je komst, Maarten.

MB Dag Tim. Bedankt voor je uitnodiging. 

TH Kun je eerst kort toelichten wat jouw onderneming hier in de Benelux wil bereiken? Wat is Primagaz voor bedrijf?

MB Primagaz maakt deel uit van een grotere organisatie: SHV Energy. Met meer dan 30 miljoen klanten is dat de grootste distributeur van propaan ter wereld. In de Benelux wil Primagaz graag de markleider zijn wat de verkoop en distributie van small-scale LNG betreft. Onze onderneming spitst zich toe op twee markten: de automobielsector en de industrie. Zo hebben we onlangs de eerste industriële LNG-vestiging in België op poten gezet. Sinds juni 2014 is die actief.

TH Fantastisch. Laten we het nu even hebben over een van jullie kernactiviteiten: de overstap naar LNG. Door welke hinderpalen vinden niet meer bedrijven de weg naar LNG vandaag de dag?

MB Als we het over de industriële markt hebben, gaat het vooral om een aanpassing van een productieproces of een fabriek. Om de overstap van stookolie of zware aardolie naar LNG. Dat is veel meer een Belgische kwestie dan een Nederlandse, want in Nederland zijn de meeste bedrijven al aangesloten op het aardgasnet.

Hier in België zijn vooral het gebrek aan regelgeving en de onduidelijke vergunningsprocedure het probleem. Die maken de overstap naar LNG heel lastig. En dan heb je ook nog de investeringen die zo’n ingreep vraagt. Een grote brander overschakelen van olie naar aardgas vergt aanzienlijke investeringen van de distributeur maar ook van de gebruiker. Bovendien bestaat er een prijsverschil met olie en komt daar aardig wat onzekerheid bij kijken. Door die factoren beweegt er momenteel niet veel op de industriële markt.

In de automobielsector zie je hetzelfde verhaal. Voor een eindgebruiker, een eigenaar van een vrachtwagenbedrijf bijvoorbeeld, draait het om de investering in een vrachtwagen op LNG. En momenteel is die nog duurder dan zijn tegenhanger op diesel. Natuurlijk wordt het een ander verhaal als je de total cost of ownership en de operationele kosten van een LNG-vrachtwagen meerekent, net als het verschil tussen de prijs van LNG en die van diesel.

Maar momenteel is het zeker zo dat de overstap naar LNG wordt vertraagd door de lagere dieselprijzen en door de beschikbaarheid van conventionele krachtige vrachtwagens op de markt.

TH Hoe kun je die beperkingen omzeilen?

MB Wel, ik denk dat de overheid LNG krachtig kan stimuleren op twee manieren. Ten eerste heb je de regelgeving. De overheid moet duidelijke regels opstellen voor de automobielsector en de industrie, zodat de vergunningsprocedure overzichtelijker wordt. In dat opzicht is standaardisering echt een must.

Ten tweede zouden lagere accijnzen LNG een stevige duw in de rug kunnen geven – of toch ten minste de differentiatie van de accijnzen ten opzichte van andere brandstoffen. Denk maar aan stookolie, zware aardolie en diesel.

Dat is een taak voor de overheid, maar ook aan onze kant – de industrie – zijn er inspanningen nodig. Het gebrek aan gestandaardiseerde technologieën en systemen zorgt er nog altijd voor dat LNG-installaties een aanzienlijke investering vragen.

Van oorsprong spitst Primagaz zich toe op LPG en in die branche is het zo dat je voor een auto op LPG in verschillende landen ook verschillende adapters nodig hebt om te tanken. Hoog tijd dus om alles te standaardiseren: hetzelfde druksysteem, dezelfde spuitmonden enz. Zo maak je alles eenvoudiger, efficiënter en voordeliger.

TH Vind je dat het Europese vasteland in dat opzicht nog veel kan leren van de VS?

MB In de VS staat men alleszins al heel wat verder. Ik ben ervan overtuigd dat organisaties zoals het Nationaal LNG Platform in Nederland op dat vlak een veel belangrijkere rol moeten gaan spelen. Ze moeten meer overleggen met vergelijkbare organisaties in andere landen en misschien zelfs zulke platformen mee op poten helpen te zetten als ze nog niet bestaan. Dankzij zulke organisaties kan standaardisering er echt komen in deze sector. Bovendien kunnen ze bij de overheid lobbyen voor standaardiseringsregels en voor de broodnodige accijnsdifferentiatie.

TH Wat zijn de stimuli voor de overheid en de industrie om in te zetten op LNG, nu er onzekerheid heerst over de olieprijzen?

MB Natuurlijk hebben de lage olieprijzen een effect op hoe mensen vandaag de dag naar LNG kijken. Maar als je er even over nadenkt, is LNG duidelijk een duurzame economische en ecologische keuze voor de toekomst. LNG is schoner en eenvoudiger te gebruiken, en dat heeft een invloed op het productieproces, het aantal onderbrekingen en de productiviteit van een fabriek.

De voorbije tijd zijn de olieprijzen sterk gedaald, waardoor LNG minder aantrekkelijk is dan zes maanden geleden. Maar zelfs als deze lage prijzen anderhalf jaar aanhouden, moet je stilstaan bij hoeveel een faciliteit je kost tijdens haar volledige ‘leven’. Door het installatieproces zal je fabriek negen tot twaalf maanden buiten strijd zijn. Zodra je project voltooid is, liggen de prijzen dus misschien weer op hun normale peil.

Wanneer je beslist om te investeren, moet je er rekening mee houden dat een vrachtwagen langer meegaat dan een jaar en dat een grote industriële brander wel meer dan tien jaar zal dienstdoen. Op de lange termijn biedt LNG dan ook mooie voordelen ten opzichte van olie. 

TH Wat zijn volgens jou de drie belangrijkste dingen die eindgebruikers moeten weten over LNG als brandstof?

MB Eerst en vooral moeten we mensen – klanten én overheden – erop blijven wijzen dat LNG niets nieuws is. Het is beschikbaar, het is veilig en het wordt al jaren gebruikt. Overheden zien dit als de volgende belangrijke innovatie, maar in werkelijkheid was dat twintig tot dertig jaar geleden het geval. In België hebben we de eerste industriële vestiging op LNG op poten gezet. Dat project kreeg veel aandacht in de pers en kwam zelfs op de televisie. Maar het is vloeibaar aardgas, het is helemaal niet sexy – LNG is al jaren beschikbaar!

Ten tweede heeft LNG op de lange termijn een financieel voordeel ten opzichte van aardolie – welke prijsprognoses je er ook bij haalt. LNG is een ecologische maar ook een economische keuze voor de toekomst.

Ten derde is het de schoonste van alle fossiele brandstoffen. Nu er in het Europees Parlement gesprekken lopen over taksen op CO2 en er een consensus lijkt te zijn dat CO2 van menselijke activiteiten de klimaatverandering versnelt, zijn overheden steeds meer bereid om maatregelen te nemen. In dat opzicht is LNG een veel betere keuze dan aardolie.

TH Bedankt voor je komst naar The Boardroom, Maarten.

MB Geweldig. Graag gedaan, Tim.

Dit interview kwam tot stand in het kader van de Small to Mid-Scale LNG Summit (28-30 april in Amsterdam, Nederland).