16 juli 2018

Terugroepactie composietfles Primavera

Composiet gasflessen van de type Primavera 6kg en Primavera 10kg zijn vanaf 18 juli 2018 onderdeel van een terugroepactie. Gasflessen van dit type worden al sinds 2013 niet meer actief verkocht.

Brandgevaarlijke composietfles
Naar aanleiding van een aantal incidenten in het buitenland, heeft de toezichthouder Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten deze composietflessen actief uit de markt te laten halen. Primagaz neemt hierin haar verantwoordelijkheid.

Gevolgen voor de particulier
Heeft u een gasfles van het type Primavera 6kg of Primavera 10kg, dan kunt u deze omruilen bij uw Primavera dealer. U vindt onze dealer op de dealerlocator.
U kunt de Primavera 6kg omruilen voor een EasyBlue PLUS (6kg) en de Primavera 10kg voor de EasyBlue XL (9,5kg). Deze actie is exclusief de kosten van de gasvulling.
Aan het omruilen zijn voor de particulier geen kosten verbonden.

U wilt uw waarborg terug?
De Primavera is een waarborgfles (geen statiegeld). Hierbij worden op de waarborg onderhoudsjaren in rekening gebracht. Om op de restwaarde van minimaal € 10 aanspraak te kunnen maken, dient u het aankoopbewijs te kunnen overhandigen bij uw dealer. Na aftekening door uw dealer, stuurt u het bewijs aan Primagaz met vermelding van uw bankrekeningnummer). Wij verrekenen het restbedrag met u.

Primagaz Nederland
Boreelplein 40
Antwoordnummer 229
7400 VB DEVENTER

Heeft u vragen hebben, dan kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice info@primagaz.nl