Deze website is eigendom van Primagaz Nederland BV

Op het gebruik van de website van Primagaz zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door u toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Primagaz stemt u in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

De informatie op deze website wordt door Primagaz met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Primagaz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website dan wel virussen die via of door de website worden verspreid.

De website van Primagaz kan verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites bevatten die niet door Primagaz worden beheerd. Deze zijn door Primagaz te goeder trouw geselecteerd en opgenomen ter informatie van de gebruikers van haar website. Primagaz  geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Primagaz kan niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Primagaz en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Primagaz niet toegestaan.

Privacybeleid
Algemeen
Het privacy beleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die via de website aan Primagaz worden verschaft.
Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.
Wij verzoeken u om ons privacy beleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy beleid.

Registratie persoonsgegevens
Primagaz neemt uw persoonsgegevens op in een elektronisch bestand. Indien noodzakelijk is dit bestand aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bij alleen het gebruik van onze website worden, buiten het IP adres, geen persoonsgegevens verzameld. Wij zijn dan ook op geen enkele wijze in staat om uw identiteit vast te stellen als u slechts onze website bezoekt.
In de volgende situaties registreren wij uw persoonsgegevens;

 • Bij registratie als gebruiker van de website/ het aanmaken van een account op de website.
 • Bij het doen van een aankoop bij Primagaz.
 • Bij het verlenen van service en/of garantie.
 • Bij aanmelding voor marketinguitingen en/of nieuwsbrieven.
 • Bij het invullen van bestelformulieren op de website.

Daarbij kunnen wij u onder meer de volgende informatie vragen;

 • Naam, adres, geboortedatum, en contactgegevens zoals telefoonnummer en/of e-mail adres.
 • Uw bankrekeningnummer.

Gebruik van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door Primagaz gebruikt om een opdracht uit te voeren, u te informeren over de status van uw opdracht, voor het meten van de klanttevredenheid, klantenbeheer, om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen en voor het versturen van nieuwsbrieven. Dit kan zowel elektronisch als per post plaatsvinden.
Indien u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Primagaz dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan onze klantenservice.
Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.
Primagaz zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Inzien en wijzigen van uw gegevens
U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die Primagaz over u verzamelt door een schriftelijk verzoek hiertoe aan de dienst Marketing van Primagaz te richten. Tegen betaling van de wettelijke vergoeding zullen wij u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij Primagaz geregistreerde gegevens.
Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.
Daarnaast kunt u te allen tijde uw gegevens inzien en wijzigen door in te loggen bij “MijnPrimagaz” op onze website.

Cookies
Het plaatsen en gebruiken van cookies is een manier om informatie te verzamelen en te gebruiken. Het maakt het gebruik van onze website gemakkelijker voor u. Primagaz gebruikt cookies om uw gebruiksgemak op de website te verbeteren en om de website beter af te stemmen op de behoefte van de terugkerende bezoeker.

Primagaz maakt gebruik van de volgende cookies:

-       Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en om online te kunnen winkelen:

 • ‘cookies_accepted’: Bijhouden of u de cookie bar met cookie policy heeft gezien en geaccepteerd
 • ‘Lang’: cookie om de door u gekozen taal bij te houden en de site in deze taal aan te bieden
 • ‘SnapABug’: gebruik van de online chat bijhouden
 • ‘SC_ANALYTICS’: Bijhouden van de gebruikssessie

-       Tracking cookies: hiermee wordt uw surfgedrag gevolgd en vastgelegd zodat wij gerichte aanbiedingen kunnen doen dan wel content kunnen laten zien:

 • Doubleclick’: Meten van performantie en optimalisatie van online marketingacties
 • ‘Adwords’: Meten van performantie en optimalisatie van online marketingacties, optimaliseren van gerichte aanbiedingen

-       Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de website. Met deze informatie kan de kwaliteit van de website waar nodig worden verbeterd:

 • _ga en _gat: Google Analytics cookies voor meting van kwaliteit en effectiviteit van de website

Cookies worden op de website www.primagaz.nl  gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Uw favoriete artikelen en uw winkelwagen worden bewaard. Ook als u de website afsluit.
 • U blijft automatisch ingelogd als u op de website heeft aangeven dat u dit wilt. Ook als u de website afsluit.
 • Het anoniem verzamelen van het bezoek en het gebruik van de website.
 • Het opslaan van geselecteerde taalkeuze.
 • Bijhouden of u de cookie bar met cookie policy heeft gezien en geaccepteerd
 • Meten van performantie en optimalisatie van online marketingacties, optimaliseren van gerichte aanbiedingen
 • Gebruik van de online chat bijhouden

Meten van kwaliteit en effectiviteit van de website
Alle informatie die wij verzamelen wordt slechts gebruikt voor het anoniem verzamelen van gegevens over het bezoek en het gebruik van onze website. Deze informatie wordt gebruikt om onze website en dienstverlening steeds verder te verbeteren en zal niet met derden worden gedeeld.
Indien u onze website meer dan 356 dagen aaneengesloten niet bezocht heeft worden de door onze website geplaatste cookies automatisch verwijderd.
Meer details over wanneer welke door ons geplaatste cookies worden verwijderd, vindt u in onderstaande overzicht:

Cookie Naam

Cookie type

Cookie bewaartijd

_ga

analytische cookies

2 jaar

_gat

analytische cookies

1 day

SnapABugHistory

functionele cookies

1 jaar

SnapABugRef

functionele cookies

sessie

SnapABugVisit

functionele cookies

sessie

ASP.NET_SessionId

functionele cookies

sessie

primagaznl#lang

functionele cookies

sessie

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

functionele cookies

1 jaar

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

functionele cookies

sessie

lang

functionele cookies

1 maand

cookies_accepted

functionele cookies

90 days

De meeste browserprogramma’s accepteren cookies automatisch. Cookies van primagaz.nl zijn veilig en kunnen geen schade aan uw computer veroorzaken. Spam is geen gevolg van cookies. Toch kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies worden geweigerd. Ook zonder cookie kunt u gebruik maken van onze website. Zij het dat een aantal functionaliteiten mogelijk niet zullen werken.
Als u geen cookies wenst te aanvaarden, kan u dit instellen door de “Do not track”-functionaliteit van uw webbrowser te gebruiken:

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Op deze website en gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contactadres
Alle schriftelijke vragen of opmerkingen over ons privacy beleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:

Primagaz Nederland BV
Boreelplein 40
Postbus 305
7400 AH Deventer
Nederland
Tel: 0800 0137
E-mail: info@primagaz.nl