Ontvangen gebruikers van bioLPG een certificaat?

Onze klanten ontvangen een ‘duurzaamheidsattest’ met betrekking tot hun aangekocht volume bioLPG. In dit attest staan alle details over de samenstelling van de grondstoffen en de exacte CO2-reductie. Klanten kunnen dit attest vervolgens gebruiken voor hun interne duurzaamheidsdoelstellingen.