Uit welke onderdelen bestaat mijn jaarlijkse factuur?

Op de jaarlijkse factuur vind je een overzicht van:
• de verbruiksfacturen van het afgelopen jaar;
• de maandelijkse voorschotfacturen;
• de betaalde voorschotten;
• de vaste jaarlijkse vergoeding voor de huur van de tank;
• eventuele andere losse facturen, creditfacturen of uitgevoerde betalingen en terugbetalingen.

Op basis van het uiteindelijke saldo dat je terugbetaald krijgt of moet bijbetalen, wordt je nieuwe maandelijkse voorschot berekend. Indien je werkt met een automatisch incasso wordt het saldo automatisch geïnd of terugbetaald. Indien je zelf maandelijks de betalingen overmaakt, dan staat bovenaan de eindafrekening de betalingstermijn en de betalingsreferentie.