Primagaz heeft een maatschappelijke taak als brandstofleverancier en zal voor u klaar staan. Hierbij stellen we de veiligheid en gezondheid van klanten en collega’s voorop. Lees meer over ons beleid en de mogelijke impact naar aanleiding van het Corona-virus.

De variabele gasprijs

Ontdek welke factoren invloed hebben op de gasprijs en waarom deze fluctueert.

Uiteraard zijn de productie en het transport belangrijke onderdelen, maar ook accijnzen en belastingen spelen een rol in de prijsbepaling. Deze laatste verschillen per land en daardoor kan de prijs in bijvoorbeeld België en Nederland nooit vergeleken worden. Bij Primagaz bent u in ieder geval verzekerd van een transparante prijs voor uw propaan. Hieronder leggen wij uit hoe uw prijs is opgebouwd.

Samenstelling van de gasprijs

Overzicht prijsopbouw propaangas

De prijs van propaan is variabel en verandert voortdurend. We vinden het belangrijk om transparant te zijn over deze prijsontwikkeling, op onze website kunt u daarom de wekelijkse prijsfluctuatie bekijken. 

De inkoopprijs van propaangas is een belangrijk onderdeel van de totale gasprijs. Deze inkoopprijs verandert voortdurend, net zoals we dat kennen bij bijvoorbeeld aardolie en uiteindelijk benzine en diesel aan de pomp.

Verschillende factoren beïnvloeden deze inkoopprijs, zoals de ontwikkelingen in vraag en aanbod en de wisselkoers van euro/dollar.

De overheid heft enkele belastingen op het product propaan. Net als op alle andere brandstoffen (aardgas, benzine, etc.) worden er accijnzen berekend. Ook wordt een verplichte bijdrage aan de COVA afgedragen. COVA zorgt ervoor dat er in Nederland strategische voorraden van brandstoffen worden aangelegd. Onze prijzen zijn altijd inclusief accijnzen en de COVA-bijdrage. Tot slot is er uiteraard de BTW verplichting van 21%.
Ook de kosten voor het vervoer van het gas naar onze opslaglocaties en naar onze klanten hebben invloed op de uiteindelijke gasprijs. Om deze kosten voor u zo laag mogelijk te houden plannen wij onze ritten zo efficiënt mogelijk. Zo plannen wij de levering van propaan aan klanten die in dezelfde regio wonen zoveel mogelijk op hetzelfde moment.

Naast het leveren van het propaan verzorgen wij ook de bijbehorende tanks en installaties, het wettelijke verplichte onderhoud en de (externe) keuringen. Deze kosten worden apart inzichtelijk gemaakt en zitten niet verstopt in de gasprijs. De hoogte van het tarief is afhankelijk van het type tank en installatie en de bijbehorende (wettelijke) keuringen.

Door dit apart te vermelden weet u altijd wat u betaalt en waarvoor. Wel zo transparant!

Bent u al klant bij Primagaz?

Bekijk direct uw actuele gasprijs via MijnPrimagaz.

Transparant over de gasprijs

Prices

Ontwikkeling van de gasprijs

De ontwikkeling van onze propaanprijs is afhankelijk van een aantal factoren, zoals verschil in vraag en aanbod en de dollarkoers. 

We hebben in deze grafiek juni 2017 als startpunt genomen, de getoonde prijs per week is steeds ten opzichte van het startpunt. De prijzenstijgingen en -dalingen zijn per 100 liter propaan en zijn exclusief BTW, maar inclusief stijgingen in de wettelijke accijnzen, heffingen en kosten.

Geïnteresseerd in de details van onze gasprijs? Bekijk dan deze tabel hier

Waaruit bestaat uw gasprijs?

Waaruit bestaat uw gasprijs?

De gasprijs kan voor iedereen anders zijn. Dit heeft vooral te maken met uw contractduur, uw verbruik en daarmee de grootte van de tank. In uw gasprijs zitten verder alle kosten verwerkt: de inkoop van het gas, maar ook transport en overige kosten.
Op de meeste producten in Nederland wordt BTW geheven. Voor propaan is dit het reguliere tarief van 21%. Deze wordt geheven over de propaanprijs inclusief accijns en voorraadheffing.
Naast de accijns wordt er een wettelijke voorraadheffing berekend. Deze voorraadheffing wordt gebruikt om in Nederland een strategische voorraad brandstof op te slaan die beheert wordt door de COVA in opdracht van de minister van Economische Zaken. Alle gebruikers betalen een kleine toeslag per liter.
Op alle brandstoffen wordt in Nederland accijns berekend. Deze accijns verrekenen wij voor u rechtstreeks met de overheid. De accijns voor propaan wordt jaarlijks aangepast. De actuele accijns vindt u op de website van de belastingdienst (vloeibaar gemaakt petroleumgas).

Nog geen klant? Doe onze prijscheck!  

Wilt u graag onze actuele gasprijs weten? Vul dan de prijscheck in en ontvang onze beste prijs voor propaangas.

Flexibele betaling

Overzicht betalingsopties

Propaangas wordt, in tegenstelling tot aardgas of elektriciteit, in een keer in een grote hoeveelheid geleverd. Als klant zit u misschien niet altijd te wachten op een dergelijke grote uitgave. Wij bieden u daarom altijd een passende oplossing.

Bij iedere levering ontvangt u van ons een factuur per e-mail. Deze kunt u binnen 14 dagen eenvoudig via IDEAL of bankoverschrijving betalen.
U kunt er ook voor kiezen om elke maand een voorschot te betalen. Wij schatten uw verbruik per jaar en berekenen de verwachte gemiddelde propaanprijs. We verdelen het bedrag over 11 maanden en verrekenen eventuele verschillen automatisch in de 12e maand.

De werkelijke kosten worden bepaald op basis van volume en de actuele prijs op de besteldatum. Op deze manier betaalt u altijd het juiste bedrag. De maandelijkse termijnen worden via een automatische incasso verwerkt, net als bijvoorbeeld uw electra of wateraansluiting.
In sommige gevallen is het mogelijk om het verbruik te bepalen met een gasmeter. Dit systeem wordt bijvoorbeeld toegepast als er meerdere woningen of eenheden op één tank aangesloten zijn. In dit geval betaalt u gedurende 11 maanden een voorschot en verrekenen we het verschil in de 12e maand. Hiervoor geldt een gewogen gemiddelde prijs over de 12 maanden.